آمار
حراجی

ارده کنجد آسیاب شده 600گرمی-عقاب

410,000ریال 415,000ریال
-1% تخفیف
حراجی

حلواشکری 50گرمی-به صبا

15,500ریال 16,000ریال
-3% تخفیف
حراجی

ارده 300گرمی-کاخ

150,000ریال 170,000ریال
-12% تخفیف
حراجی

ارده 600گرمی-کاخ

300,000ریال 320,000ریال
-6% تخفیف
حراجی

حلوا ارده شکری ساده 400گرمی-عقاب

223,000ریال 225,000ریال
-1% تخفیف
حراجی

حلوا ارده شکری ساده 250گرمی-عقاب

154,000ریال 155,000ریال
-1% تخفیف
حراجی

حلوای کنجدی 250گرمی-عقاب

174,000ریال 175,000ریال
-1% تخفیف
حراجی

حلوای پسته ای 250گرمی-عقاب

214,000ریال 215,000ریال
-0% تخفیف
حراجی

کرم کنجد ساده 350گرمی-عقاب

239,000ریال 240,000ریال
-0% تخفیف
نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)